Vlindertijd

ondersteunen - groeien - spelen - inspireren

De psychologen binnen Vlindertijd bieden in Izegem gerichte psychologische hulp, advies en ondersteuning voor kinderen, jongeren en volwassenen.  ​Heb je een vraag of bezorgdheid over het psychologisch welbevinden van je kind of jezelf dan kan je bij Vlindertijd terecht.
Vlindertijd is als psychologenpraktijk ook een ontmoetingsplaats.
Samen aan de slag gaan met je vraag is steeds het uitgangspunt. In onze begeleiding zoeken we steeds op maat naar de handvatten voor ieder verhaal. Spel en zelfontplooiing krijgen ook de nodige ruimte vanuit het idee dat nieuwsgierigheid een belangrijke drijfveer is in het leven van iedereen.